KALİTE POLİTİKASI

Silkar Ekipman olarak müşterilerimizin kalite beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru, zamanında ve uygun maliyetler ile karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir.

Bu hedefimiz doğrultusunda;

• Müşteriler ile iyi bir iletişim kurulması,
• Müşteri ihtiyaç ve şikâyetlerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi,
• Çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamının sağlanması, sürekli gelişim ve eğitimlerinin desteklenmesi ve planlanması,
• Takım çalışması ile şirket ve birim hedeflerine kısa zamanda ulaşılması ve verimliliğin arttırılması,
• Firma içi kaynak ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının sağlanması,
• Maliyetler hesaplarının iyi yapılması,
• Verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılık seviyesinin uygun ve makul seviyelerde tutulması,
• Geleceğimizi güven altına alarak tüm paydaşlarımızla karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmanın sağlanması,
• Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve standartlara uyumlu çalışılması,
• Çalışanlarımızın sosyal sorumluluklarımız ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi, gerekli farkındalığın yaratılması ve üretilecek projelere katılımlarının teşvik edilmesi,
• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, ahlaki değerleri ve etik kurallara bağlılığı ile öne çıkan örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunulması,
• Verdiğimiz hizmetle ilgili tüm yasal şartlara uygun şekilde, şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğe bağlı hareket edilmesi,
• Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde sürekli iyileştirilmesi için hep birlikte hareket edilmesi ve taahhütlerin yerine getirlmesi.