Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Silkar Endaş İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

KALİTE POLİTİKASI

Silkar Endaş A.Ş, müşterilerinin kalite beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru, zamanında ve uygun maliyetler ile karşılayarak onları en üst düzeyde tatmin etmeyi, değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştirerek güç aktarım organı ürünleri ve endüstriyel yedek parça sektöründe yenilikçi, öncü ve lider firma olmayı hedefler.

Bu hedef doğrultusunda:

• Müşteriler ile iyi bir iletişim kurulması, müşteri ihtiyaç ve şikâyetlerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi,

• Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilinci ile çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamının sağlanması, sürekli gelişim ve eğitimlerinin desteklenmesi,

• Takım ruhu içerisinde hareket ederek şirket ve birim hedeflerine ulaşılması ve verimliliğin arttırılması,

• Firma içi kaynak ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve kaynakların kuruluş içerisinde en verimli şekilde kullanılmasının sağlanması,

• Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızı arttırmak, geleceğimizi güven altına almak için tüm paydaşlarımızla karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmanın sağlanması,

• Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında şirketin tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışılması,

• Çalışanlarımızın sosyal sorumluluklarımız ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi, gerekli farkındalığın yaratılması ve üretilecek projelere katılımlarının teşvik edilmesi,

• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, ahlaki değerleri ve etik kurallara bağlılığı ile öne çıkan örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunulması,

• Verdiğimiz hizmetle ilgili tüm yasal şartlara uygun şekilde, şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğe bağlı hareket ederek, Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde sürekli iyileştirilmesi için hep birlikte çalışır ve bunu taahhüt ederiz.